Konferencja „Well-Being w Biznesie” – pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja w dziedzinie well-being dla liderów i pracowników firm, która odbędzie 3 października 2017 w Warszawie, w hotelu Sound Garden ul. Żwirki i Wigury 18. Prelegentami będą wybitni eksperci z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i Niemiec. Jej celem jest dostarczenie wiedzy i inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań oraz technik prowadzących do zwiększania efektywności osobistej i zawodowej, a także zyskanie lepszego dostępu do potencjału pracowników firmy.

https://wellbeingconference.pl/

Ewa Stelmasiak

Ewa STELMASIAK – założycielka The Wellness Institute. Pierwszy w Polsce certyfikowany coach wellness (CWHC). Pierwszy w Polsce certyfikowany menedżer programów well-being dla firm (CWWPM). Praktyk biznesu. Innowator społeczny. Organizatorka międzynarodowej konferencji „Well-Being w Biznesie”. Uczy relaksacji, wspiera we wprowadzaniu zmian na dobre. Pisze i bada. Wykłada w Polsce i na świecie. Wprowadziła do nauki nową definicję wellness i ewolucyjną wizję medycyny.

Certyfikaty i dyplomy

  • Master of Science (MSc) in Communications Management, Newhouse School of Public Communications, Syracuse University, USA
  • Dyplom ukończenia magisterkich studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW
  • Certified Wellness Coach, Real Balance Global Wellness Services, USA
  • Certified Health Coach, Real Balance Global Wellness Services, USA
  • Certified Wellness Inventory Coach, Health World Online, USA
  • Group Wellness Coaching, Real Balance Global Wellness Services, USA
  • Body-mind coaching tools for wellness, The Institute for Life Coach Training, USA
  • Szkoła Coachów, Grupa TROP, 317 godzin dydaktycznych, Warszawa
  • Szkoła Trenerów, Grupa TROP, 117 godzin dydaktycznych, Warszawa
  • Certified Worksite Wellness Specialist, National Wellness Institute, USA
  • Certified Worksite Wellness Program Manager, National Wellness Institute, USA
  • Self-Compassion and Emotional Resilience Workshop, The Mindfulness Project, UK
  • Focusing Relacji Wewnętrznych, The British Focusing Association, Warszawa

Więcej informacji: https://wellnessinstitute.pl/zalozycielka/

The Wellness Institute – powstał dla osób chcących podnosić swoją efektywność osobistą oraz zawodową dzięki well-being. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych, kadr zarządzających, działów HR, ośrodków SPA i wellness oraz szpitali. Obszary kompetencyjne The Wellness Institute to leadership, well-being, wellness, mindfulness, radzenie sobie ze stresem i pracą pod presją, odporność emocjonalna, równowaga między pracą i życiem osobistym oraz szeroko pojęte zdrowie fizyczne, emocjonalne i mentalne. Flagowymi usługami The Wellness Institute są coaching wellness, programy well-being dla firm. The Wellness Institute jest też organizatorem konferencji „Well-Being w Biznesie”, która odbędzie 3 października 2017 w Warszawie.

Więcej: https://wellnessinstitute.pl/o-firmie/

Coaching wellness – przeznaczony jest zarówno dla osób zdrowych, jak i borykających się z chorobą, a jego celem jest podnoszenie jakości życia i wspieranie procesów zdrowienia przez myśli, uczucia i ducha. Koncepcja wywodzi się z amerykańskiego ruchu wellness i jest definiowana jako zastosowanie zasad profesjonalnego life coachingu do celów zmiany stylu życia i zwiększania dobrostanu. Coaching wellness jest popularny w USA, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Republice Południowej Afryki. Jej pierwszym certyfikowanym przedstawicielem w Polsce jest Ewa Stelmasiak.

Więcej: https://wellnessinstitute.pl/coaching-wellness/

Programy well-being w The Wellness Institute – przeznaczone są dla firm, które chcą zwiększyć efektywność swoich liderów i pracowników poprzez oddziaływanie na ich dobrostan. Powstają w wyniku współpracy z działami HR w oparciu o wskaźniki zarządzania kapitałem ludzkim w ich organizacji. Programy różnią się w zależności od potrzeb firmy zawartością merytoryczną i formą (wykłady, sesje coachingowych, warsztaty, eventy pracownicze, itd.).

Więcej: https://wellnessinstitute.pl/firmy/

Radio Wellness – cykl rozmów z ekspertami wellness, zdrowia oraz medycyny integracyjnej i holistycznej. Projekt ma na celu propagowanie idei wellness i całościowego podejścia do zdrowia, a zwłaszcza udostępnienie, upowszechnienie oraz uporządkowanie informacji na temat różnych systemów medycznych oraz terapii wspomagających procesy zdrowienia. Rozmowy dostępne są w formie podcastów.

Więcej: https://wellnessinstitute.pl/wywiady/

Materiały do pobrania

Informacja o Konferencji Well-Being w Biznesie (PDF)

Informacja o Konferencji Well-Being w Biznesie (DOCX)

Informacja o The Wellness Institute (PDF)

Informacja o The Wellness Institute (DOCX)

Ewa Stelmasiak – zdjęcie (JPG – MAŁE)

Ewa Stelmasiak – zdjęcie (JPG – DUŻE)

Logo The Wellness Institute (JPG)

Logo Well-Being Conference 2017 (JPG)

Grafika konferencji (JPG)

Logo Radio Wellness (JPG)