Wellness Institute

O firmie

The Wellness Institute powstał dla osób chcących podnieść swoją efektywność osobistą oraz zawodową dzięki lepszemu dbaniu o siebie. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych, kadr zarządzających, pracowników korporacji i mniejszych firm, ośrodków SPA i wellness oraz szpitali.

Oferujemy spersonalizowane programy oparte o indywidualne sesje coachingowe, warsztaty i wykłady w obszarze well-being, mindfulness, stresu, odporności emocjonalnej, równowagi między pracą i życiem osobistym oraz zdrowia.

Korzystamy ze sprawdzonej metodologii, opartej o międzynarodowe standardy, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z ludźmi. Posługujemy się m.in. metodą wprowadzania trwałej zmiany stylu życia „Real Balance” opracowanej przez Dr. Michaela Arloskiego, której The Wellness Institute jest jedynym przedstawicielem na rynku polskim.

Ważną częścią działalności The Wellness Institute jest działalność naukowo-badawcza. Dzięki publikowaniu i wygłaszaniu prac o charakterze zarówno poglądowym, jak i badawczym, przyczyniamy się do rozwoju obszaru zdrowia i wellness w Polsce i na świecie.

Nasza obecność na ogólnopolskich i światowych wydarzeniach z obszaru medycyny i wellness stanowi gwarancję najwyższej jakości prowadzonych przez nas coachingów i warsztatów. W 2017 roku organizujemy w Warszawie międzynarodową konferencję, na której będziemy gościć światowej sławy ekspertów z obszaru wellness.

Wellness

Potoczne rozumienie wellness łączy je wyłącznie z dobrym samopoczuciem, czyli stanem, w którym czujemy się dobrze. Takie podejście ogranicza jednak wellness do stanu wewnętrznego.

W The Wellness Institute traktujemy „wellness” znacznie szerzej. Człowiek to przecież nie tylko istota mająca takie czy inne samopoczucie”, ale przede wszystkim osoba twórcza, wykorzystująca i realizująca swój potencjał: umiejętności, talenty, pasje, plany, zamierzenia. Być w pełni życia oznacza nie tylko bycie zdrowym, ale także spełnionym w realizowaniu dobrych i pięknych rzeczy dla świata i innych.

Wellness to zatem świadomy proces, w którym z rozmysłem zaczynamy wybierać dla siebie to, co nas wzmacnia i rozwija w każdym obszarze życia: fizycznie, społecznie, intelektualnie, emocjonalnie, duchowo i zawodowo (model wellness wg B. Hettlera 1976).

To świadomość, że jesteśmy integralną częścią świata, że każdą myślą, słowem i wyborem wywieramy wpływ na otoczenie, a działanie w świecie z tą świadomością wspiera nas wewnętrznie.

Poczucie, że to co robimy w życiu ma sens wpływa korzystnie na nasze zdrowie, samopoczucie i pomnaża naszą energię życiową.

Skoro wellness to nie tylko dobre samopoczucie (z ang. well-being), ale także „czynienie dobra” (z ang. well doing), zasadą tą kierujemy się również w naszych działaniach, w pracy z klientami, podczas spotkań, coachingów i warsztatów.

Wellness to proces życia świadomie pełnią obecności i ekspresji w świecie i na rzecz świata (Ewa Stelmasiak, 2013).