Publikacje

Ważną częścią działalności The WellnessInstitute jest działalność naukowa. Dzięki publikowaniu i wygłaszaniu prac o charakterze zarówno poglądowym, jak i badawczym, przyczyniamy się do rozwoju obszaru wellness w Polsce i na świecie. Obecność na ogólnopolskich i światowych wydarzeniach z obszaru wellness stanowi gwarancję najwyższej jakości naszych usług w zgodzie ze światowymi standardami i trendami.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami:

„Wellness coaching as an integral component of the evolutionary vision for medicine”

„The Paradigm Shift from Treatment to Healing. An evolutionary roadmap for medicine”

„Komunikacja lekarz – pacjent: zastosowania coachingu wellness w kształceniu lekarzy”