Ewa Stelmasiak

Co to jest wellness?

Potoczne rozumienie wellness łączy je wyłącznie z dobrym samopoczuciem. W The Wellness Institute traktujemy „wellness” znacznie szerzej – jako świadomy proces, w którym celowo zaczynamy wybierać dla siebie to, co nas wzmacnia i rozwija w każdym obszarze życia: fizycznie, społecznie, intelektualnie, emocjonalnie, duchowo i zawodowo (model wellness wg B. Hettlera 1976). Wellness to proces życia świadomie pełnią obecności i ekspresji w świecie i na rzecz świata (Ewa Stelmasiak, 2013).

Dla nas wellness to nie tylko dobre samopoczucie (z ang. well-being), ale także „czynienie dobra” (z ang. well doing) i tą zasadą kierujemy się również w naszych działaniach, w pracy z klientami, podczas spotkań, coachingów i warsztatów.

Czym jest coaching wellness?

To metoda, która łączy w sobie wiedzę medyczno-naukową ze sferą psychiczno-mentalną, zakładając holistyczne podejście do całego organizmu człowieka. Celem jest widoczna poprawa jakości życia pacjenta na każdej płaszczyźnie. Coaching wellness na skupia się tylko na zmianie stylu życia, ale brany jest pod uwagę szerszy kontekst. Źródło leży w myślach, emocjach, przekonaniach, a zmiana stylu życia jest wynikiem procesów zachodzących głębiej.

Koncepcja powstała w USA oraz szybko stała się popularna także w Australii, Wielkiej Brytanii oraz Republice Południowej Afryki.

Osoby, które skorzystały z coachingu wellness zauważyły, m.in:

  • Zwiększenie poziomu radości z życia.
  • Lepsze wyniki badań.
  • Poprawę produktywności.
  • Zmniejszenie kosztów leczenia/profilaktyki zdrowotnej.
  • Większą łatwość radzenia sobie ze stresem.
  • Większą wiarę w swoje możliwości.
  • Lepszą równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.