trening antystresowy warszawa

Zawierzenie

Jedni z nas to agnostycy, inni ateiści, jeszcze inni wierzą, ale nie praktykują. Są też poszukujący i wreszcie ci, którzy znaleźli odpowiedź. Wszyscy równi wobec czasu i płomienia.*

Jesteśmy istotami duchowymi. Żyjemy tymczasem w ciałach zmagając się z wyzwaniami ziemskiego życia. Duchowa perspektywa pozwala spojrzeć na życie inaczej i nabrać dystansu.

Czasami łatwiej jest oddać ciężary zamiast nieść je samemu. Wiara w siłę wyższą daje taką możliwość. Następuje zawierzenie. Całkowite oddanie w zaufaniu. Akceptacja.

Jesteśmy ludźmi. Nasze doświadczenie jest częścią człowieczeństwa. To właśnie duchowość daje głębsze zrozumienie istoty bycia człowiekiem w świecie.

Zawierzenie to pełne zaufanie do procesu życia. Wiara, że jest dokładnie tak jak ma być i to co ma być. Odchodzi chęć walki i stawiania na swoim. Przychodzi ulga.

Zawierzenie to stan umysłu, który sprzyja dobrostanowi. Akceptacja siebie i okoliczności życia jest jego pochodną. Życie nas niesie, a my płyniemy z nim w pełnej harmonii.

Z życzeniami dobra, prawdy i piękna,

Ewa Stelmasiak.

*z piosenki Stanisława Sojki

Ewa Stelmasiak

Ewa Stelmasiak

Pierwszy w Polsce certyfikowany coach wellness. Uczy relaksacji, wspiera we wprowadzaniu zmian na dobre. Pisze i bada. Wykłada i prowadzi warsztaty. Wprowadziła do nauki nową definicję wellness i ewolucyjną wizję medycyny. Przyjaciele mówią, że "Ewa to wellness", bo żyje tak, jak tego naucza, a wellness to jej prawdziwa pasja.