Co oferujemy?

The Wellness Institute powstał po to, by wspierać klientów w podnoszeniu jakości życia oraz zawodowej i osobistej efektywności. Prowadzimy projekty well-being dla pracowników ochrony zdrowia oraz trening dobrostanu dla lekarzy i pacjentów metodą coachingu wellness, która jest powszechnie stosowana w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Australia. Obecnie współpracujemy z Kliniką Medycyny Wellness Szpitala Medicover w Warszawie.

Dla kogo?

  • Dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia.
  • Dla lekarzy.
  • Dla pielęgniarek.
  • Dla pacjentów.

Korzyści dla personelu medycznego:

  • Wyróżnienie placówki medycznej dzięki innowacyjnej ofercie.
  • Zmniejszenie poziomu stresu personelu medycznego.
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
  • Zmniejszenie ryzyka błędów, większa satysfakcja z pracy i zadowolenie pacjentów.
  • Większa odporność na wyzwania związane z odpowiedzialnością zawodową.
  • Lepsze efekty leczenia dzięki zwiększeniu wśród pacjentów stosowania się do zaleceń lekarskich.
  • Wsparcie w budowaniu dobrego i zdrowego życia, tak aby lekarze stanowili inspirację dla pacjentów.

Korzyści dla pacjentów:

  • Zmniejszanie czynników ryzyka i redukcja wpływu czynników wywołujących dolegliwości.
  • Lepsze stosowanie się do zaleceń lekarskich.
  • Wsparcie w radzeniu sobie z chorobą i akceptacji dolegliwości.
  • Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym.
  • Wsparcie w lepszym zarządzaniu sobą w zakresie przepracowania. wypoczynku, snu, relaksu i wyciszania umysłu, oraz innych czynników związanych ze stylem życia takich jak spożywanie alkoholu, palenie czy odżywianie.
  • Wsparcie w dobrym życiu z chorobami przewlekłymi.
  • Budowanie pełnej szacunku relacji ze sobą i poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Zapraszamy do kontaktu.