O zdrowiu

„Zdrowienie jest zawsze związane ze zdolnością do dawania i otrzymywania bezwarunkowej miłości”

Bernie Siegel

O zdrowiu – część I

Jak wyglądałby świat gdyby na wzór starożytnych Chin, zadaniem lekarzy nie było leczenie, a utrzymywanie ludzi w zdrowiu? W moim rozumieniu zdrowie jest ściśle powiązane z umiejętnością wprowadzania się w stan pokoju, równowagi i miłości. We współczesnym, rozpędzonym świecie, wydaje się to być nierealne. Niesłusznie. Stan harmonii i relaksacji dostępny jest nam w każdej chwili, bo w każdej chwili życia podejmujemy decyzję: czy stanę po stronie lęku dając wodze swoim złościom, pretensjom, zamartwianiu, czy też umieszczę swoją świadomość w tu i teraz, w chwili obecnej, z odwagą i ufnością zaglądając w głąb siebie? Bez oczekiwań, że będzie tak jak bym chciała, za to z akceptacją tego, co jest. Eckhart Tolle pisze: „Wybaczanie oznacza nie stawianie oporu życiu – pozwalanie, by przepłynęło przez nas” i wyjaśnia, że w przeciwnym razie skazujemy się na ból i cierpienie, a nawet choroby.

Zdrowie jest jak fundament, na którym budujemy nasze życia często nieświadomie, dopóki jakiś symptom, jakiś ból, ułomność, choroba, nie przypomni nam o istnieniu ciała i jego niewysłuchanych potrzebach.

A jaki jest Twój stosunek do Twojego ciała? Czy traktujesz je jak maszynę, która ma Ci służyć, czy też regularnie obejmujesz je miłością i atencją? W jakim stopniu dbasz o jego potrzeby?

Eckhart Tolle wyjaśnia: “Im więcej Twojej świadomości spłynie w głąb Twojego ciała, tym silniejszy staje się Twój układ odpornościowy”. Zatrzymaj się więc teraz, usiądź wygodnie, oprzyj stopy na ziemi, weź głęboki wdech, jeszcze jeden i trzeci, i pozwól swojej świadomości opaść w głąb Twojego ciała. Czuj jak kolejne obszary domu Twojej duszy ożywiają się Twoją pełną miłości uwagą. Stopniowo schodź aż do stóp.

Na koniec zauważ jak się czujesz. Czy umysł Twój jest jasny, jesteś przytomna i obecna? Pamiętaj, że prawdziwe szczęście, jasność, pokój dostępne są tu i teraz. Podejmij decyzję by w nich pozostać.

c.d.n.

 

Z życzeniami Piękna, Dobra i Prawdy,

Ewa Stelmasiak.

 

Przyp. Wszystkie cytaty są w tłumaczeniu własnym autorki. Zobacz też artykuł o słuchaniu ciała.

 

O zdrowiu – część II

Czym jest zdrowie? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) niezmiennie od 1948 roku definiuje zdrowie następująco: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”. Definicji stanowiącej fundament medycyny światowej trudno odmówić holizmu, zaś teoria wellness w pełni z nią współgra, bo zdrowie to też dobrostan – odczuwany w ciele, umyśle, w sferze duchowej, i znajdujący odzwierciedlenie w relacjach z innymi.

Dr John Travis, amerykański naukowiec i twórca modelu Wellness Inventory pisze o zdrowiu następująco: „Zdrowie wynika z niczym nie zakłóconej dynamicznej wymiany energetycznej pomiędzy jednostką i całością stworzenia”. Podkreślając, że dobrostan to niczym nie zakłócony przepływ energii w naszym ciele, wskazuje on na podstawowe jej źródła, jakimi są jedzenie, oddychanie i odczuwanie przez zmysły.

Dbając o zdrowie, czyli utrzymując organizm w stanie równowagi, należy otoczyć szczególną troską właśnie te trzy obszary. Nazywam je fundamentami wellness. W pracy coachingowej pomagam uświadomić sobie w jakiej są one kondycji. A jak jest u Ciebie? Czy poświęcasz im dostatecznie dużo uwagi?

Weź teraz kartkę papieru i długopis i zapisz wszystkie skojarzenia z każdym z tych obszarów. Czym dla Ciebie jest jedzenie? Czym oddychanie? A czym odczuwanie przez zmysły?

Następnie narysuj trzy skale od 1 do 10 – pionowo lub poziomo – i zaznacz, jaki jest Twój poziom zadowolenia z każdego z trzech obszarów. Im bardziej szczera odpowiedź, tym większą masz szansę na rzeczywiste zbalansowanie źródeł Twojej energii.

Jeśli w którymś obszarze zaznaczyłaś mniej niż 10, zadaj sobie pytanie, co musiałoby się stać, aby poziom Twojego zadowolenia osiągnął maksimum? Zapisuj odpowiedzi na kartce. Możesz uzupełniać swoje odpowiedzi w ciągu kolejnych dni i tygodni.

Na koniec zastanów się który z obszarów rodzi w Tobie największą motywację do podjęcia działania. Następnie pomyśl jaki jeden mały, banalnie prosty krok mogłabyś zrobić, by zmienić coś już dzisiaj. Nie warto czekać ze zmianami na dobre!

Pamiętaj jednak, że tak jak w medycynie, tak i w rozwoju osobistym, nie ma uniwersalnych, jedynie słusznych recept i rozwiązań, dobrych dla wszystkich. Napisane przez Ciebie odpowiedzi pomogą Ci stworzyć Twój własny, osobisty wellness-mix. Jedyny w swoim rodzaju koktajl, który przybliży Cię do pełni zdrowia. Jeśli dodasz do tego regularną relaksację, istotnie zwiększysz swoje szanse na piękne i zdrowe życie.

 

Z życzeniami Piękna, Dobra i Prawdy,

Ewa Stelmasiak.

 

Przyp. Wszystkie cytaty są w tłumaczeniu własnym autorki.

Ewa Stelmasiak

Ewa Stelmasiak

Pierwszy w Polsce certyfikowany coach wellness. Uczy relaksacji, wspiera we wprowadzaniu zmian na dobre. Pisze i bada. Wykłada i prowadzi warsztaty. Wprowadziła do nauki nową definicję wellness i ewolucyjną wizję medycyny. Przyjaciele mówią, że "Ewa to wellness", bo żyje tak, jak tego naucza, a wellness to jej prawdziwa pasja.