LIDERZY DOBROSTANU

Dzielimy się naszą publikacją „Liderzy dobrostanu” stworzoną na podstawie wniosków z pracy warsztatowej on-line z liderami podczas pandemii covid-19. W trakcie warsztatów pracowaliśmy z naszą mapą liderskich kompetencji wellbeingowych. Dyskutowaliśmy o tym, co jest na ten moment ważne z punktu widzenia dobrostanu osobistego i zespołowego.

Kluczowym wnioskiem jest rosnąca rola przywództwa opartego o wartości wellbeingowe, szczególnie w czasie niepewności, który jest niejako sprawdzianem zachowań pracodawcy wobec pracowników i weryfikacją deklarowanych wartości.

Opracowana przez nas publikacja wskazuje na kluczowe kompetencje liderskie, które pozwalają na utrzymanie dobrostanu w zespole w trudnym czasie i stanowią podstawę do budowania kultury zdrowia i dobrostanu w organizacji.

Mamy nadzieję, że będzie to dla Was źródło inspiracji, które skłoni do refleksji na temat roli i odpowiedzialności lidera w dzisiejszym świecie, a także zachęci do zadbania o swój własny dobrostan.

Zapraszamy do lektury.

CZAS, BY DBAĆ

O SIEBIE I ZESPÓŁ

JEST WŁAŚNIE TERAZ!

DOWIEDZ SIĘ JAKIE
KOMPETENCJE LIDERSKIE
SĄ KLUCZOWE
DLA DOBROSTANU