12th Danube Teaching Course

„O postępach w leczeniu padaczki, problemach chorych i leczeniu niefarmakologicznym, takim jak dieta czy joga, a także o międzynarodowym wymiarze konferencji” – rozmawiam z profesorem Konradem Rejdakiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wojewódzkim konsultantem ds. neurologii i profesorem Ilanem Blattem z Tel-Aviv University, Sheba Medical Center. Radio Wellness objęło patronatem medialnym konferencję XII Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe, 12th Danube Teaching Course w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (22-24 czerwca 2016).